DNA²/Characters

  Everything About Fiction You Never Wanted to Know.


  A Character Sheet for the characters in DNA ^ 2!

  Junta Momonari/Mega Playboy

  Chiyo Momonari

  Karin Aoi

  Tomoko Saeki

  Ami Kurimoto

  Kotomi Takanashi

  Ryuuji Sugashita

  Yokomori

  Oharu

  Lulala Kawasaki

  Mori

  Kakimaro Someya

  Ichigo Ichikawa

  Mako Iwasaki